Realizacja nr 1 (przed i po zmianie)
Łazienka realizacja nr 1 - przed
Łazienka realizacja nr 1 - przed
Łazienka realizacja nr 1 - przed
Łazienka realizacja nr 1 - przed
Łazienka realizacja nr 1 - po
Łazienka realizacja nr 1 - po
Łazienka realizacja nr 1 - po
Łazienka realizacja nr 1 - po
Łazienka realizacja nr 1 - po
Łazienka realizacja nr 1 - po